Siirry sisältöön

Fida Health Promotion (FHP)

  1. Kouluttaminen ennaltaehkäisevään terveyskasvatukseen ja toiminnan suunnitteluun
  2. Ennaltaehkäisevän terveyskasvatusmateriaalin tuottaminen ja kehittäminen
  3. Terveyskasvatusmateriaalin tuottaminen eri kielille
  4. Terveyskasvatuksen mentorointi
  5. YKS (Yksilö-tai yhteisökeskeinen suunnitelmatyöskentely)

Ennaltaehkäisevän terveyskasvatusohjelman sisältönä on

  • Suun terveydenhuolto
  • Päihdekasvatus
  • Ihmissuhdetaitojen perusteita, HIV :n sekä  ihmiskaupan ennaltaehkäisyä
  • Oman toiminnan / tulevaisuuden  suunnittelu

FHP:n ennaltaehkäisevä terveyskasvatusohjelma on käytännöllinen työväline lasten ja nuorten kanssa työskenteleville henkilöille.

Koulutamme ja varustamme äitejä ja isiä, opettajia, kasvattajia, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, pastoreita sekä muita vastuunkantajia toimimaan myös terveyskasvattajina heidän omassa, tärkeässä tehtävässään lasten ja nuorten parissa. Ohjelman tavoitteena on ohjata lapsia ja nuoria tekemään elämässään viisaita valintoja. Sellaisia valintoja, joita heidän ei tarvitse myöhemmin katua.

Ohjelman avulla seurakuntienkin edustajille on avautunut yhteistyömahdollisuuksia mm. koulujen ja päiväkotien kanssa sekä usein yhteyksiä myös lasten vanhempien kanssa.

FHP:n terveyskasvatusohjelma on luonteva tapa kohdata lähimmäinen ja saavuttaa hänen luottamuksensa. Luottamuksen synnyttyä hän haluaa kuulla mitä muuta mielenkiintoista asiaa sinulla on hänelle kerrottavana.

WHO:n terveyden laajennettu määritelmä v.1998:

“Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

“Terveys on fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin dynaaminen tila eikä pelkästään sairauden tai vamman puuttumista”

“Maaperän muokkaus on perusta hyvälle siemenen kasvulle”

FHP:n omaa operatiivista toimintaa on kotimaan lisäksi tällä hetkellä on Espanjassa. Kyseessä on vapaaehtoistyömuoto, jonka rahoitus koostuu yksityisistä lahjoituksista.

Koulutamme kouluttajia kouluttamaan

Koulutuksessa olleet saavat valmiuden FHP:n terveyskasvatusohjelman ja materiaalin käyttöön heidän omassa työssään ja halutessaan näyttökokeen jälkeen myös oikeuden osallistua materiaalin kouluttamiseen. Koulutuksiin osallistujilta ei edellytetä terveysalan koulutusta. Seuraavasta koulutusjaksosta ilmoitetaan mm. tällä sivustolla.

Kurssilaiset saavat käyttöönsä tuottamamme opetusmateriaalin painettuna sekä myös sähköisessä muodossa.

Materiaalin avulla monet aktioryhmät ovat päässeet eri maissa mm. kouluihin ja päiväkoteihin kertomaan ja opettamaan lapsille ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta (viemään terveysevankeliumia). Luottamuksen saavutettua on sitten se ”kylvön” aika. FHP:n materiaalia on käytetty menestyksekkäästi jo 55 maassa (06/2022).